85 millioner i pluss for Hydro Sunndal

Hydro Sunndal hadde i andre kvartal et overskudd før renter og skatt på 85 millioner kroner.