Inspirasjonspris til forskningsstasjon på Sunndalsøra

Til full jubel og applaus mottok ansatte på Nofima Sunndalsøra inspirasjonsprisen sammen med stasjonsleder Synnøve Helland i Stavanger torsdag. På scenen er også en stolt direktør i divisjon Akva i Nofima, Bente Torstensen. Foto: Anne-May Johansen

Til full jubel og applaus mottok ansatte på Nofima Sunndalsøra inspirasjonsprisen sammen med stasjonsleder Synnøve Helland i Stavanger torsdag. På scenen er også en stolt direktør i divisjon Akva i Nofima, Bente Torstensen. Foto: Anne-May Johansen Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Jubel og stolthet i Nofima-leiren da forskningsstasjonen på Sunndalsøra torsdag ble tildelt Årets inspirasjonspris under den store Lean-konferansen på Sola ved Stavanger.

Det kommer fram i ei pressemelding.

Lean er en ledelsesfilosofi, og verdibasert Lean betyr at forskningsstasjonen legger like mye vekt på utvikling av ansatte og kulturen som selve prosessene og det tekniske utstyret. Prisen har de ansatte på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra fått for vellykket innføring av ledelsesprinsippene som ligger i verdibasert Lean.

‒ Vi ansatte har fått eierskap til egen arbeidsplass, og det gjør at vi jobber bedre sammen og leverer bedre kvalitet, sier Rita Storslett og Karoline Valseth på Lean-konferansen på Sola.

Juryen begrunner tildelingen med at Nofima har klart å bygge en forbedringskultur.

‒ Nofima på Sunndalsøra viser at de henter stor inspirasjon internt til å bygge en forbedringskultur, sa Tom Ivar Omdahl i TPM Lean Brukernettverket da prisen ble delt ut torsdag ettermiddag.

Større produktivitet, lavere sykefravær og mer begeistring

Forskningsstasjonen gjennomfører eksperimentelle forsøk med fisk, tester utstyr til bruk i landbasert oppdrett, og tar prøver ved kommersielle anlegg som del av forsøk. For et produksjonsmiljø som forskningsstasjonen er, egner Lean-prinsippene seg godt:

‒ Verdibasert Lean drives fremover av forbedringsmuligheter de ansatte ser, og systematisk gjør noe med. Lean-arbeidet gir myndighet til medarbeiderne, og resulterer i større produktivitet, lavere sykefravær, og mer begeistring, sier Synnøve Helland, leder av forskningsstasjonen på Sunndalsøra.

Rett kvalitet til rett tid

På to år har de gjennomført 1266 varige forbedringer på arbeidsplassen.

Effektene av omleggingen er at kundene får levert rett kvalitet til rett tid. Ledelsen ser langsiktig effekt i mer verdiskaping for kunder og kostnadseffektiv drift. De ansatte har fått et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Ved å ta i bruk ulike Lean-verktøy forbedrer forskningsstasjonen teknisk utstyr og ikke minst forlenger levetid og driftssikkerhet, som sikrer god forsøksgjennomføring.

Gir stor motivasjon

Nofimas ledelse er stolt og glad for prisen:

‒ Det er inspirerende å erfare hvordan Lean har gjort stasjonen mer effektiv og samtidig at medarbeidere er mer fornøyde på jobb. Involvering og tillit virker, slår divisjonsdirektør i Nofimas Akva-divisjon, Bente Torstensen fast.

‒ Dette gir oss stor motivasjon for å arbeide videre med forenkling og kvalitetssikring av arbeidsrutiner ved vår forskningsstasjon på Sunndalsøra. Prisen viser at ansattes innsats nytter og gir resultater, sier administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen.

Prisen ble delt ut av TPM Lean Brukernettverket.

Artikkeltags