- Selv om politiet isolert sett kan spare på dette, er det en samfunnsøkoniomisk dårlig løsning

Ordfører i Sunndal kommune, Ståle Refstie fikk med seg kommunestyret på å vedta en resolusjon der de er bekymret over konsekvensene av en sentralisering av politiets utlendingsenhet.

Ordfører i Sunndal kommune, Ståle Refstie fikk med seg kommunestyret på å vedta en resolusjon der de er bekymret over konsekvensene av en sentralisering av politiets utlendingsenhet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Mener sentralisering av utlendingsforvaltningen blir en tidkrevende og dårlig løsning for næringsliv og utlendinger.

DEL

Sunndalsordfører Ståle Refstie er bekymret for konsekvensene ved en eventuell sentralisering av politidistriktets utlendingsforvaltning og de konsekvensene en sentralisering kan få.

I en resolusjon som er vedtatt av kommunestyret ber Sunndal kommune om at kommunene som er avhengige av en fungerende utlendingsforvaltning blir hørt, og at tjenesten desentraliseres med flere oppmøtesteder, deriblant Sunndal.

Det sier seg selv at lange reiser til en by kun for å levere og få behandlet papirer hos politiet blir svært kostbart for denne gruppa, og går på bekostning av andre og viktige livsnødvendigheter, heter det i resolusjonen.

Her kan du lese resolusjonen i sin helhel:

Nei til sentralisering av politiets utlendingsforvaltning

I forbindelse med nærpolitireformen og organiseringen av nye Møre og Romsdal politidistrikt, foreslås utlendingsforvaltningen organisert i en felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie. I følge Politidirektoratets dokument «Rammer og retningslinjer for etablering av nye politidistrikter», kan en slik enhet «i sin helhet plasseres utenom administrasjonsstedet. I tillegg kan den deles opp og plasseres ved ulike tjenestesteder – ved lensmannskontorer, politistasjoner eller andre funksjonelle enheter. Enkeltpersoner tilhørende en funksjonell enhet kan også plasseres ved en geografisk enhet eller en annen funksjonell enhet. Dette ivaretar målsettingen om å ta hele distriktet i bruk – både for å utnytte kompetansen der den er, og utnytte tilgjengelige politibygg». Videre sier dokumentet at «det er naturlig å se på mengden saker og reisetid ved stedsplassering». Noe motstridende sies det samtidig at «For å nå målet om god kvalitet og effektivitet skal politidistriktene organiseres med færrest mulig førstelinjer i utlendingsforvaltningen.»

Førstelinjer betyr i denne sammenhengen oppmøtesteder for utlendinger som må søke om opphold og arbeidstillatelse, eller bestilles dokumenter som reisebevis, oppholdskort og utlendingspass. Sentralisering av slike oppmøtesteder til noen få byer, eller enda verre, til én by, blir en dyr, tidkrevende og dårlig løsning både for næringslivet og utlendingene. Selv om politiet isolert sett kan spare noe på dette, er det en samfunnsøkonomisk dårlig løsning.

For kommuner med mange asylsøkere er få og sentraliserte oppmøtesteder for utlendinger en spesielt dårlig løsning. Asylsøkere er en ressurssvak innvandrergruppe som mottar et underhold på kr 176 pr dag. Dette skal dekke alle livsnødvendigheter. Det sier seg selv at lange reiser til en by kun for å levere og få behandlet papirer hos politiet blir svært kostbart for denne gruppa, og går på bekostning av andre og viktige livsnødvendigheter.

I møte mellom politimesteren og ordførere fra Nordmøre i Kristiansund den 10.11.2016, ble det forespeilet en ordning med ambulerende møtepunkter, der utlendingsforvaltningen kan ha faste dager for oppmøte og saksbehandling ved ulike lensmannskontorer i politidistriktet. Sunndal er i dag oppmøtested for utlendinger, så en ambulerende ordning vil ikke være fullgod for oss. Ambulerende oppmøtepunkter i politidistriktet med faste dager i Sunndal vil likevel være en minimumsordning som vil være til stor hjelp for asylsøkere og flyktninger i kommunen, samt for kommunens Innvandrertjeneste.

Den endelige organiseringen og lokaliseringen av Møre og Romsdal politidistrikts funksjonelle driftsenheter skal snart fastsettes. Sunndal kommune ber om at kommunene som er avhengige av en fungerende utlendingsforvaltning blir hørt, og at politidistriktets utlendingsforvaltning desentraliseres med flere oppmøtesteder, deriblant i Sunndal. Om vi ikke blir hørt på dette, ber vi i det minste om en ordning med ambulerende oppmøtepunkter og faste oppmøtedager i Sunndal.

Les saker fra din kommune

Her har vi samlet nyheter fra kommunene på Nordmøre:

Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Halsa, Gjemnes, Tingvoll, Smøla, Sunndal, Surnadal, Rindal.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken