– Det er bra ekspertene vil følge med

Av

Halldis Torve bor rett under fjellområdet Klingråket i Sunndal, som geologene mener bør overvåkes nærmere på grunn av fare for store fjellskred. Hun er glad for at geologene vil følge nærmere med på fjellpartiet.