– Mange tror at feiegebyr er en betaling for utført feiing. Det er feil

Av

Flere tror at man slipper å betale feieavgift når det ikke blir utført feiing. Det er feil, ifølge varabrannsjef Steinar Hauglum.