Sunndal sparebank vil på Oslo Børs

Sunndal sparebank, her representert ved adm. banksjef Jonny Engdahl (fra venstre), avdelingsbanksjef Meier Brevik og rådgiver Stig-Einar Sørensen, vil inn på Merkur Market. Bildet er tatt under åpningen av filial i Molde.

Sunndal sparebank, her representert ved adm. banksjef Jonny Engdahl (fra venstre), avdelingsbanksjef Meier Brevik og rådgiver Stig-Einar Sørensen, vil inn på Merkur Market. Bildet er tatt under åpningen av filial i Molde. Foto:

Innleder prosess for å komme inn på Merkur Market.

DEL

Sunndal sparebank har innledet en prosess med å bli notert på Oslo Børs via Merkur Market, opplyser banken i en pressemelding tirsdag.

Merkur Market er en multilateral handelsfasilitet, og et supplement til de regulerte markedsplassene på Oslo Børs. Det er enklere og mindre omfattende opptakskrav og løpende rapporteringsforpliktelser enn for vanlige Oslo Børs-noteringer.

Kravene til å offentliggjøre innsideinformasjon uoppfordret og umiddelbart, samt offentliggjøre halvårige regnskaper, er derimot de samme som andre Oslo Børs-noteringer.

Les mer om Merkur Market på Oslo Børs sine nettsider (ekstern lenke).

Emisjon

Sunndal sparebank opplyser at det i november 2017 ble gjennomført en vellykket fortrinnsrettsemisjon på 45 millioner kroner.

- Emisjonen ble overtegnet med 39 prosent, og er et synlig bevis på at eierne hittil har vært godt fornøyd med avkastningen som har vært oppnådd, skriver avdelingsbanksjef Meier Brevik i Sunndal sparebank i en pressemelding.

I desember ble det gjort et styrevedtak på at Sunndal sparebank skal innlede en prosess med Oslo Børs om notering. Norne Securities ASA er i den forbindelse engasjert som "Merkur-rådgiver", og bankens ledelse har ambisjon om at egenkapitalbevisene skal være notert innen utgangen av første kvartal 2018.

Bank på børs

2. oktober i fjor ble Sparebank 1 Nordvest børsnotert, som første selskap med juridisk adresse på Nordmøre.

Les mer:

Artikkeltags