– Rekordsterk start på 2019

Administrerende banksjef Jonny Engdahl (fra venstre), avdelingsbanksjef Meier Brevik og rådgiver Stig-Einar Sørensen i Sunndal Sparebank.

Administrerende banksjef Jonny Engdahl (fra venstre), avdelingsbanksjef Meier Brevik og rådgiver Stig-Einar Sørensen i Sunndal Sparebank. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Sterk økning i andre driftsinntekter, kostnadskontroll og ingen tap på utlån.

DEL

For årets tre første måneder i 2019 har Sunndal Sparebank oppnådd et historisk godt resultat på hele 9,9 millioner kroner før skatt. En resultatframgang på nærmere 60 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

Banken skriver i en pressemelding at det gode resultatet skyldes «sterk økning i andre driftsinntekter, kostnadskontroll og ingen tap på utlån».

– Konkurransen om kundene er hard, både i personkundemarkedet og bedriftskundemarkedet, og vi er veldig godt fornøyd med at stadig flere velger oss og at vi samtidig leverer gode resultater til eierne, sier administrerende banksjef Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank i pressemeldingen.

– I første kvartal har vi heller ingen utlånstap, og det er vi naturligvis svært godt fornøyd med sier Jonny Engdahl.

Emisjon

Den 5. februar 2019 vedtok bankens styre å gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon med et bruttoproveny på 45 millioner kroner. Tegningsperioden for emisjonen ble avsluttet 5. april og resultatet ble en overtegning på om lag 15 prosent.

Ny vedtektsfestet eierandelskapital vil etter dette utgjøre om lag 135,7 millioner kroner, fullt innbetalt.

– Vi er ydmyke og takknemlige for tilliten dagens og nye eiere har vist oss ved å delta i emisjonen. Vi vil gjøre vårt ytterste for at eierne også framover skal oppleve en god avkastning på investert kapital. Dette skal vi skape gjennom fokus på kjerneaktiviteter og videreutvikling av geografiske satsningsområder, sier Engdahl.

Etter emisjonen er kapitalbasen god og banken er rigget for videre utvikling og vekst.

Banken opplever god tilgang på nye personkunder fra hele landet, men spesielt fra Møre og Romsdal. I tillegg er veksten god på bedriftskundesiden.

– Konkurransen om kundene er vedvarende hard, men samtidig gleder vi oss over at stadig flere velger oss som sin hovedbankforbindelse. Vår særegenhet, forretningsmodell og tilnærming til kundene foretrekkes av mange, både personkunder og bedriftskunder, sier Jonny Engdahl.

Hovedtall for perioden (tall i 2018 i parantes)

  • Resultat før skatt 9,9 MNOK (6,3)
  • Egenkapitalavkastning 8,0 prosent (5,5)
  • Kostnadsprosent 56 prosent (63)
  • Utlånsvekst inklusive Eika Boligkreditt 10,8 prosent (21,3)
  • Innskuddsvekst 25,2 prosent (2,4)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken