Henter 45 millioner i ny emisjon

Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank.

Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Styret i Sunndal Sparebank har besluttet å hente inn 45 millioner kroner gjennom en ny emisjon (garantert fortrinnsrettsemisjon). Dette skal skjer ved utstedelse av 428.571 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner og til tegningskurs på 105 kroner. Et garantikonsortium sikrer at emisjonen på 45 millioner blir fulltegnet.

- Formålet med emisjonen er å styrke ren kjernekapital for å gi grunnlag for ytterligere balansert kredittvekst. Banken opplever god etterspørsel etter kreditt og ser et vekstpotensiale framover, spesielt med etablering av avdelingskontor i Molde og Ålesund. Styrket ren kjernekapital vil også bidra til bedre muligheter for verdiskaping og utvikling av lokalt næringsliv, opplyser administrerende banksjef Jonny Engdahl i en pressemelding.

Etter emisjonen, som forventes å være fullført i mindten av november, vil bankens eierandelskapital utgjøre 92.857.100 kroner fordelt på 928.571 egenkapitalsbevis.

Mer om Sunndal sparebank: Ser ut mot hele fylket

Godt resultat for Sunndal Sparebank i første halvår 

Artikkeltags