Sikrer nordmøringer noe av den beste strømmen i landet

Neas er landest tredje beste på leveringssikkerhet.