– Vi er ikke dummere enn at vi skjønner det ligger an til akuttsykehus i Molde og elektivt sykehus i Kristiansund. Det er fullstendig uaktuelt at akuttsykehuset blir liggende på Øvre Eikrem i Molde, der nysykehuset er planlagt. Det er alt for langt unna Kristiansund og Nordmøres befolkning.

Ordføreren krever nå full stans i planleggingen av Nye Molde sjukehus. Han vil i stedet ha en helt ny debatt om geografisk plassering av akuttsykehuset.

– Og da ser vi for oss området Batnfjord/Krifast.

Per Kristian Øyen mener direktøren tar seg til rette når han legger opp til en struktur med et modell 2- og et modell 4-sykehus.

– Jeg har forhørt meg med styremedlemmer. Dette var ikke intensjonen deres. De gjorde vedtaket med tanke på tidligere beslutninger om to likeverdige sykehus. Administrasjonen har tatt seg til rette og gått utenfor styrende organ. Det er alvorlig.

Til slutt oppsummerer Øyen situasjonen slik:

– Dette er ikke antydning til krig, dette er krig.

– Det skal være to sykehus, sa styreleder Kolbjørn Almlid i november