Gå til sidens hovedinnhold

Strammer inn reglene for dagpenger

Artikkelen er over 4 år gammel

Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger i forslaget til statsbudsjett for 2018.

Tidligere måtte man ha tjent opptil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (som tilsvarer 1G, eller 93.634 kroner) i løpet av siste år, eller til sammen 3G på de siste tre avsluttede kalenderårene.

Regjeringen skriver i budsjettforslaget at de ønsker å målrette dagpengeordningen mot personer som «har en nær arbeidstilknytning og som nylig har hatt et inntektsbortfall som følge av arbeidsløshet, og foreslår å avvikle opptjeningsperioden på tre år».

For å skjerme personer som på grunn av sykdom har hatt lengre fravær fra arbeidslivet, foreslår regjeringen at arbeidsinntekten som vurderes i forbindelse med minsteinntektskravet, også utvides til å omfatte sykepenger, pleiepenger, opplærings- og omsorgspenger med videre.

– Perioden som legges til grunn for beregning av dagpengene bør være lik opptjeningsperioden for minsteinntektskravet, og foreslås derfor endret tilsvarende, heter det i forslaget.

Kommentarer til denne saken