Informasjonssjef Sverre Kojedal i Statoil bekrefter at selskapet går inn med to millioner kroner til etablering av ingeniørstudium i Kristiansund. Dermed er nok en stor aktør kommet på banen for å få realisert prosjektet. Initiativtaker er fylkeskommunen gjennom Energiregion Møre, og det er Høgskolen i Bergen som eventuelt får ansvaret for å drifte studiet ved oppstart høsten 2015.

– Vi støtter utdanningen med den forutsetningen at det blir et populært studium, og at det etter etableringen får offentlig støtte slik som andre utdanninger i landet, sier Sverre Kojedal til Tidens Krav.

– Dette er på tross av at Statoil ikke har behov for slike ingeniører i Kristiansund, men vi vil bidra til å heve kompetansen i Norge, og dette er noe det kommer til å være stor etterspørsel etter, også blant våre leverandører, tilføyer Kojedal.

Han kan også fortelle at Statoil støtter utdanningen ytterligere ved å stille sine anlegg på Vestbase til disposisjon.

– Vi tror anleggene kan gjøre utdanningen relevant og attraktiv.

Les også: Møre og Romsdal fylke setter inn midler til ingeniør- utdanning

Positive signal

Leder for Energiregion Møre, Bengt Endreseth, mener dette er gode signal fra selskapene.

– At de går inn for å støtte studiet, viser at de har tro på framtiden. Når det gjelder finansieringen av studiet, var det veldig viktig for oss å få Statoil på plass, sier Endreseth.

Det er nå samlet inn 6,2 millioner kroner fra private aktører til prosjektet. Det er også lagt inn 3 millioner i støtte i budsjettet til fylkeskommunen. Fylkestinget vedtar budsjettet i desember.

Det er også sendt ut videre forespørsel til det offentlige, blant annet de øvrige nordmørskommunene og Orkide. Det ventes ennå på politisk behandling.

Interessant nok er det kun Eide kommune av kommunene som så langt har gått inn for å støtte prosjektet, med 140.000 kroner.

– For finansiering ser det lyst ut. Det er Høgskolen i Bergen som avgjør om studiet kommer, men nå jobber vi med planlegging av studiet som om det er i boks, for å spare tid hvis bestemmelsen skulle være positivt. Det har vært et kort og intensivt prosjekt, og avgjørelsen skal komme i desember, sier Endreseth.

Hvis målet blir nådd, er det oppstart av ingeniørstudiet høsten 2015.

Shell, Vestbase, FMC, Kom Vekst, Knudtzon Senteret og Neas er blant de andre private aktørene som bidrar til finansiering av prosjektet.

Les også: Shell støtter ingeniørstudium i Kristiansund og Vestbase gir 750.000 kroner til ingeniørutdanning