Vil vite om det er miljøgift i Atlanten stadion

Før arbeidet med Atlanten stadion startet, ble miljøgiften krom VI påvist i cirka 100 av de totalt 1.350 tonn med betong som er fjernet.