Ønsker idrettshall i tilknytning til ny skole på Averøy

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Louis Selnes i Averøy Arbeiderparti mener det er behov for mer kapasitet på idrettshall i kommunen.

Det kommer fra i en interpellasjon som er sendt til kommunestyret i Averøy.

Helt konkret ber Selnes kommunestyret om å gjøre et vedtak som sier at plangruppa for nyskolen på sørsiden av øya skal vurdere å ta med en fullverdig idrettshall i tilknytning til skolen.

Årsaken er at man opplever et press på den kapasiteten som er på kommunenes idrettshall og gymsaler. Det er harde prioriteringer og kamp om å få tildelt tid.

Selnes skriver i interpellasjonen at en gymsal ved den nye skolen bør ha kapasitet til alle aktiviteter som tidligere ble organisert i gymsalene ved de tre skolene som skal legges, samt at dagens underkapasitet i idrettshallen tilsier at kommunen bør vurdere å byggen en idrettshall i tilknytning til skolen.

Økonomisk bør de undersøkes om muligheten for støtteordninger fra blant annet husbanken og tippemidler.

Idrettsrådet bør tas med i planleggingen.

Send inn tekst og bilder «

DEL MED OSS: Skriv om ditt lag og din sportsopplevelse!

Artikkeltags