Sommervikar: – Jeg har ikke brukt tid på å sette meg inn i alt

Få unge vet hva slags rettigheter de har når de får sin første jobb.