ROS-analysen advarte mot kollaps. Hun spør om det er den vi ser ved fødeavdelingene nå

- I ROS-analysen for interimfasen fram til nytt sykehus står ferdig, ble kollaps i fagmiljøer framstilt som den største risikoen. Jeg stiller spørsmålet om det er den vi ser nå.