Anbefaler å si nei til Trøndelag

Smølarådmann Kirsten Stensø Skaget.

Smølarådmann Kirsten Stensø Skaget.

Formannskap og kommunestyre behandler spørsmålet om regiontilhørighet på torsdag.

DEL

Torsdag skal politikerne på Smøla ta stilling til spørsmålet om regiontilhørighet. Først er det ekstraordinært formannskapsmøte. Der får formannskapspolitikerne rådmannens innstilling på bordet. Deretter blir formannskapets vedtak utgangspunkt for behandling i kommunestyret samme dag.

I innstillingen fra rådmann Kirsten Stensø Skaget heter det at Smøla skal arbeide for å styrke samarbeidet framfor å endre på fylkesgrensene. Videre i innstillingen oppfordres Nordmøre regionråd, Orkidé, til å ta initiativ til en prosess som skal utvikle samarbeidet mellom Nordmøre og Trøndelag, og at regionrådet jobber for flere statlige arbeidsplasser til region Møre og Romsdal.

Kommunestyret har forutsatt at både Aure og Kristiansund går i samme retning, men rådmannen er ikke kjent med hvilken innstilling som fremmes i Aure. Det ligger an til at den politiske behandlingen i Aure kommune først vil skje etter ferien. Rådmannen mener at Smøla kan behandle saken nå, uten å avvente behandlingen i Aure kommune.

Les hele innstillingen her:

1. Smøla skal arbeide for å styrke og utvikle samarbeidet på Nordmøre framfor å gå videre i prosessen om endret regiontilhørighet.

2. Smøla oppfordrer Orkidé – Nordmøre regionråd til å ta initiativ overfor Trøndelag for å starte en prosess som skal utvikle samarbeidet mellom Nordmøre og Trøndelag. Prosessen skal ta høyde for å eliminere ulemper med fylkesgrensene. Samarbeid om infrastruktur og kommunikasjonsløsninger som knytter de to regionene tettere sammen er viktig og nødvendig for innovasjon og utvikling i hele aksen.

3. Smøla oppfordrer Orkidé – Nordmøre regionråd til å delta i prosessen med etablering av region Møre og Romsdal, bl.a. for at plassering av eksisterende statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser skal vurderes på nytt for å få en jevnere geografisk fordeling. Den geografiske fordelingen må også ha fokus ved etablering av nye statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i regionen.

4. Dersom det viser seg at region Møre og Romsdal blir for liten mellom en stor Vestlandsregion og en stor Trøndelagsregion, skal Smøla arbeide for etablering av region Midt-Norge, bestående av Trøndelag og hele eller deler av Møre og Romsdal.

Artikkeltags