Vedtok å jobbe videre med regiontilhørighet til Trøndelag

Kommunestyret avviste innholdet i interpellasjonen om regiontilhørighet, men sender den videre til formannskapet, som skal jobbe videre med saken.