Svein Roksvåg tok over ordførerklubba

Mens Kjersti Andersen fikk varaordførervervet.