Rapport: Lønnsomt med hydrogenproduksjon på Smøla

En ny rapport slår fast at det er økonomi i å produsere hydrogen med strøm fra vindparken på Smøla.