Smøla får 44 millioner fra Havbruksfondet

DEL

Den endelige listen over hvor mye hver kommune og fylkeskommune får fra Havbruksfondet er nå klar.

Ni kommuner på Nordmøre får penger, og mest får Smøla med over 44 millioner kroner. Halsa får 16 millioner, mens Averøy er tildelt ti millioner.

Se hele listen for Nordmøre i bunnen av saken.

Møre og Romsdal fylkeskommune får i overkant av 34,3 millioner.

Utgangspunktet for utbetaling fra Havbruksfondet i 2018 er tredelt. Det ligger an til at verdien fra salg av vekst i havbruksnæringen vil være i underkant av fire milliarder kroner i 2018, og 80 prosent av dette tilfaller kommuner (87,5 prosent) og fylkeskommuner (12,5 prosent) gjennom Havbruksfondet. Utbetalingene vil fordele seg etter følgende tre ordninger:

  • Vederlag fra selskaper som i 2018 har betalt for to prosent vekst.
  • Vederlag fra selskaper som har betalt for kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus, jamfør paragraf 12 i kapasitetsøkningsforskiften.
  • Vederlag fra selskap som har kjøpt vekst i auksjonen 18–20. juni 2018.

Dette kommer fram på nettsidene til Fiskeridirektoratet.

Statssekretær Roy Angelvik (Frp) sier til Fiskeribladet at dette er penger politikerne i kommunene står fritt til å bruke som de vil.

– Så forventer vi at pengene brukes på tjenester og formål som kommer innbyggerne til gode

Det var i 2015 av regjeringen besluttet å opprette et havbruksfond.

Dette fikk nordmørskommunene:

Smøla: 44.288.317,84

Halsa: 16.884.992,12

Averøy: 10.317.833,27

Tingvoll: 5.909.812,91

Gjemnes: 5.064.890,07

Eide: 1.125.678,65

Surnadal: 562.839,32

Kristiansund: 12.945.700,94

Aure: 12.381.580,01

Artikkeltags