Beslagla nesten 100 teiner: – Et grovt overtramp

Inspektør Narve Leonhardsen kan ikke huske å ha beslaglagt så mange teiner på så kort tid.