Gå til sidens hovedinnhold

Har påvist sykdom i nok et anlegg på Smøla – må tømme lokaliteten

Artikkelen er over 2 år gammel

Fiskesykdommen Pankreassykdom (PD) er for andre gang på kort tid påvist i oppdrettsanlegg på Smøla. Nå må fisken slaktes.

Det er Mattilsynet som nå i romjula melder om at det er funnet Pankreassykdom av typen SAV 3 på Bremnessvaet.

Dette er en virusvariant som ikke skal spres nord for Hustadvika, og Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området, skriver de på sine nettsider.

Samme virusvariant ble imidlertid så sent som i november påvist på naboanlegget Nørholmen.

Alvorlig sykdom

Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) er en alvorlig sykdom som kan gi store økonomiske tap for oppdrettere på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet, skriver Veterinærinstituttet.

Dette er en liste 3 sykdom, og forekomst av eller mistanke om PD skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Sykdommen forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus. Det finnes seks kjente subtyper av Salmonid alfavirus (SAV), hvorav to (SAV2 og SAV3) er kjent i Norge.

Det viktigste smittereservoaret er infisert fisk i sjøanlegg. Sykdommen smitter både innen et anlegg, til andre anlegg innen samme fjordsystem og ved transport av infisert fisk, skriver Veterinærinstituttet.

Restriksjoner og utslakting

– Oppdrettsnæringen på Nordmøre og i sørlige deler av Trøndelag gjennomfører på eget initiativ prøveuttak i alle smitteutsatte anlegg. Dette gir Mattilsynet et godt grunnlag for å vurdere behovet for videre tiltak, skriver Mattilsynet videre.

Prøvetaking koordineres av fiskehelseselskapet Åkerblå.

Variant SAV-3 som nå er funnet, er den vanligste subtypen av viruset sør for Stadt, men er svært uvanlig å påvise nord for Hustadvika.

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse. Arbeidet med å tømme lokaliteten for fisk starter i løpet av kort tid.

Henstiller om aktsomhet

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, legger Mattilsynet til.

På grunn av nærhet til trafikkert skipslei oppfordrer de til å vise nødvendig aktsomhet ved brønnbåttrafikk i området for å unngå videre smittespredning.

Kommentarer til denne saken