Drapskvinne fra Smøla trekker begjæring om løslatelse

Kvinnen som drepte Kim Eirik Salmela Farstad (6) på Smøla for 19 år siden, har trukket en begjæring om prøveløslatelse. – Jeg kjenner ikke noen som ikke er tilfreds med at hun sitter der hun sitter, sier Kim Eiriks mor.