Lokal reder var klar til å trå til med nykjøpt passasjerbåt

M/S «Møreskyss» var klar til å gå i skytteltrafikk.