Vil unngå reprise på Nordøyvegen-tabbe

Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik vil at finansiering av framtidige samferdselsprosjekter som Talgsjøtunnelen skal fastsettes etter hva fylket faktisk mottar fra staten i fergeavløsningsmidler.