Av ERIC B. UTHEIM

Etter først å ha vært en svipptur innom Ålesund, var statsråden i ettermiddag på visitt på sykehuset i Molde.

Der ble hun informert om utfordringene i helseforetaket generelt, og spesielt rundt behovet for nytt sykehus i Molde.

Det er planlagt nytt sykehus i Molde til 2,8 milliarder kroner.

Ministeren skrøt av økonomisk snuoperasjon

– Helse Midt-Norge har snudd 700 millioner kroner i minus. Det vil jeg rose, sa statsråden.

Brustad mener den bedrede sykehusøkonomien i Midt-Norge, regionhelseforetaket driver i tilnærmet balanse, mens Helse Nordmøre og Romsdal ligger an til overskudd i år, gjør mulighetene for å få på plass investering av nye Molde sjukehus enklere.

Følger opp Magnusen-utvalget

Brustad og helsedepartementet slapp i går det som må betegnes som en gladnyhet for Helse Midt-Norge:

Magnusen-utvalget skal følges opp, og skjevhetene som gir helse Sør-Øst 781 millioner kroner mer enn Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord skal rettes opp. Det uten å ta midler fra Helse Sør-Øst. Dette vil skje fra neste statsbudsjett.

– En gladnyhet. Dette vil gi oss handlingsrom, sa Jan Eirik Thoresen, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, til Tidens Krav i dag.

Les flere reaksjoner på Brustads besøk, og meldingen om at skjevhetene i helse-Norge skal rettes opp, i onsdagens papirutgave av Tidens Krav.