Skrøotunnelen åpnes før jul

I tett snødrev ble det i begynnelsen av november jobbet på spreng for å forberede støping av første lengde med en ny portalkappe på Skrøotunnelen.

I tett snødrev ble det i begynnelsen av november jobbet på spreng for å forberede støping av første lengde med en ny portalkappe på Skrøotunnelen.

Artikkelen er over 12 år gammel

Statens vegvesen har besluttet å setter trafikk på Skrøotunnelen på riksveg 62 mellom Fressvika og Jordalsgrenda i Sunndal allerede før jul.

DEL

Så snart støpeprosessen er ferdig og nødvendig herding er oppnådd, blir trafikken satt på anlegget, opplyser Vegvesenet i en pressemelding i dag.

- Av hensyn til den rasfarlige vegen rundt tunnelen, velger vi å sette på trafikk før hele prosjektet er ferdig. Når rassesongen er over, stenger vi tunnelen noen uker for å gjøre nødvendige sluttarbeider inkludert overfylling over konstruksjonen.

Det opplyser distriktssjef Jan Arild Johansen.

Etter at disse arbeidene er fullført i juni 2008, tar Vegvesenet sikte på å åpne prosjektet med stor festivitas.

Både Statens vegvesen og NCC Construction AS er fornøyd med at rassikringa er på plass som forutsatt til denne rassesongen.

Men samtidig beklager begge parter at trafikantene måtte vente fire måneder lenger enn det som var kontraktfestet ferdigstillelse.

Det var 28. juni i år, dagen før offsiell åpning av tunnelen, at Vegvesenet besluttet at det ikke ble noe av tunnelåpningen. Det skjedde fordi man hadde funnet sprekker og riss i betongen på den ene tunnelportalen.

Artikkeltags