Store forskjeller mellom landets videregående skole

Av

Årets skolebidragsindikator viser store sprik mellom landets fylker og hver enkelt skole. Oslo sikrer seg jumboplassen, mens Hedmark topper målingene.