Skattyterne på Nordmøre bidro i snitt med 112.000 kroner hver i skatt i fjor

46.341 skattytere på Nordmøre bidro i fjor med nesten 5,2 milliarder kroner i skatt til fellesskapet. Det tilsvarer en gjennomsnittlig skattebelastning på 111.985 kroner per skattyter.