Satt åtte år i asylmottak før han fikk opphold i Norge. Nå er han Sunndals høyest skattede innbygger

– Jeg betaler skatten med glede, sier Vaheed Haghighatgou. Han bodde åtte-ni år ved Sunndal asylmottak før han fikk opphold i Norge. Nå er han Sunndal kommunes høyest skattede innbygger.