Onsdag kommer skattelistene: Nordmøringene betalte fem milliarder kroner i skatt i fjor

Tall som Tidens Krav har innhentet fra skatteetaten viser at nordmøringene betalte inn litt over fem milliarder kroner i skatt i fjor.

Tall som Tidens Krav har innhentet fra skatteetaten viser at nordmøringene betalte inn litt over fem milliarder kroner i skatt i fjor.

46.323 skattytere på Nordmøre bidro i fjor med litt over fem milliarder kroner i skatt til fellesskapet.

DEL

Det viser tall som Tidens Krav har hentet inn fra skatteetaten. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig skattebelastning på 108.380 kroner per skattyter.

Nasjonalt ble lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende avkrevd i alt 492 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue.

Mens Kristiansund tidligere gjerne har toppet lista på Nordmøre over gjennomsnittlig bidrag til fellesskapet, må de denne gang se seg slått av skattyterne i Averøy.

Mens 18.223 skattytere i Kristiansund i snitt bidro med 111.957 kroner hver, fikk staten inn i snitt 115.533 kroner fra de 4.339 skattyterne i Averøy.

I Sunndal la hver av de 5.471 skattyterne igjen 110.729 kroner i snitt i statskassa. Kun tre kommuner på Nordmøre opererer med et gjennomsnittsbeløp på under 100.000 kroner. Snittbeløpet på Nordmøre sett under ett var på litt over 108.000 kroner.

Her er tallene for hver enkelt kommune:

Kommune Beløp i mill Skattytere Snitt
Kristiansund 2.040,20 18.223 111.957
Eide 273,3 2.497 109.451
Averøy 501,3 4.339 115.533
Gjemnes 202 1.918 105.870
Tingvoll 228,4 2.319 98.490
Sunndal 605,8 5.471 110.729
Surnadal 451,5 4.413 102.311
Rindal 142,6 1.480 96.351
Halsa 113 1.237 91.350
Smøla 179,3 1.726 103.882
Aure 283,1 2.700 104.852
Nordmøre 5.020,5 46.323 108.380

 

Onsdag blir skattelistene for inntektsåret 2017 offentliggjort. Du finner alt om skattelistene her på tk.no fra onsdag morgen.

 

Fakta om skattelistene

Stortinget har besluttet at skattelistene skal være offentlige. Det er fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med likningsarbeidet og fastsettelsene for enkeltpersoner/grupper av skattytere.

Skattelistene inneholder navn, fødselsår, postnummer- og poststed, skattekommune, nettoinntekt, nettoformue og utliknet skatt.

Nettoformue er skattepliktig bruttoformue minus fradragsberettiget gjeld.

Nettoinntekt er alminnelig inntekt før særfradrag, det vil si sum av skattepliktige inntekter minus berettigede fradrag. Nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42.

Utliknet skatt er summen av inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat, samt trygdeavgift. Dette er skatt før fremførbart godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte fra tidligere år.

Det lages skattelister for personer (personlige skattytere) og skattelister for aksjeselskaper mv. (upersonlige skattytere). Listene viser kun siste likningsår og inneholder opplysninger om skattyters forhold på det tidspunkt skattelistene ble lagt ut eller sist ble oppdatert.

Det ble fra 2011 slutt på søk i skattelister via nettaviser. Det er Stortinget som har bestemt dette. Hensikten er blant annet å unngå kommersiell bruk av opplysningene. Pressen får fortsatt utlevert skattelister til journalistiske formål, men skriver under en avtale som regulerer bruken. Pressen forplikter seg gjennom avtalen til at hele eller deler av skattelisten ikke skal legges ut på internett eller gis til andre. Pressen kan likevel omtale enkeltpersoner i avisartikler og publisere topplister.

Kilde: Skatteetaten

Artikkeltags