– Nei, nei – jeg har ikke tjent så mye som rådmann

John Ole Aspli (63) hadde høyest skattbar inntekt av rådmennene i vår region i 2018.