Skyter opp nye satelitter for å følge skipstrafikken

Kystverket samler informasjon om trafikken på sjøen gjennom AIS-systemet.

Kystverket samler informasjon om trafikken på sjøen gjennom AIS-systemet.

Artikkelen er over 2 år gammel

Fredag morgen klokken 08.36 blir det skutt opp to nye satelitter fra Kystverket for å følge trafikken på havet.

DEL

Begge satelittene, døpt Norsat-1 og Norsat-2, blir skutt opp av en russisk rakett fra Kasakhstan. Disse skal inngå i Kystverkets hav­overvåkning, og forebygge ulykker til havs.

– For å forebygge ulykker og å sikre seilas er trafikkovervåkning en viktig del av arbeidet, skriver Kystverket i en pressemelding om oppskytingen.

Gjennom AIS-systemet samler Kystverket informasjon om kysttrafikken, og nærliggende kysttrafikk plukkes opp av base­stasjonene. Satelittene gir detaljerte bilder også langt til havs.

Eget romprogram

Kystverket er eneste norske statlige etat med egne satellitter. I 2010 og 2014 ble satellittene AISSat-1 og AISSat-2 satt i drift. Disse var de aller første satellittene til å fange opp AIS-data i rommet.

Begge disse har nå overskredet sin planlagte levetid, og de nye satellittene Norsat-1 og Norstad-2 skal gjøre det mulig å opprettholde havovervåkningen i minst nye tre år.

De eldre AIS-satellittene vil fortsatt opereres og levere trafikkovervåkingsdata til Kystverket inntil de feiler.

De nye satellittene er utviklet i et samarbeid mellom Kystverket, Norsk Romsenter, og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Norsat-1 og Norsat-2 er bedre utstyrt enn de eldre forgjengerne. Den nye mottakeren har bedre evne til å motta signaler fra skip i Nordsjøen og andre steder hvor det er mange skip som sender AIS-signaler samtidig. Norsat-2 har et eget nyutviklet instrument som skal teste ut toveis datakommunikasjon via satellitt til og fra skip.

– Utstyret kan danne grunnlaget for en global standard, skriver Kystvesenet i pressemeldingen.

AIS – hva er det?

AIS står for Automatic Identification System, og er et anti-kollisjonssystem. Dette er noe alle større skip og noen mindre er utstyrt med, og lar skipet kringkaste sin posisjon og identitet med korte mellomrom.

Kystverket planlegger å sette i drift ytterligere en satellitt, AISSAT-3, senere i 2017 eller i 2018. Også det er del av en langsiktig satsning på havovervåkning.

Kystverket bruker data frå den norskproduserte AIS satellitten AISSat-1 i sivil trafikkovervåking i havområdene utenfor Norge og Svalbard. AISSat-1 ble skutt opp i 2010, og er et samarbeidsprosjekt mellom Kystverket, Norsk Romsenter, Forsvarets forskingsinstitutt og Konsberg Seatex. Se video her:

Artikkeltags