Hurtigruten anker Bodø-dommen til Høyesterett

Hurtigruten anker Hålogaland lagmannsretts dom til Høyesterett.

Hurtigruten anker Hålogaland lagmannsretts dom til Høyesterett.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Hurtigruten anker Hålogaland lagmannsretts dom til Høyesterett etter at Bodø havn ble frifunnet for ulovlig prissamarbeid og myndighetsmisbruk.

Mens internasjonale cruiserederier er gitt inntil 75 prosent rabatt, avkreves Hurtigruten 2x24 timers kaileie hver dag i Bodø. Tilsvarende gjelder i en rekke andre havner, deriblant Kristiansund.

– Gjennom en forhandlingsboikott organisert av havneforeningene, har 24 kommunale havner sikret videreføring av 48-timersprinsippet overfor Hurtigruten, skriver rederiet i en pressemelding. I den hevdes det at lagmannsrettens dom inneholder flere alvorlige feil og gir vidtrekkende negative konsekvenser om den blir stående. – Vi mener sakens prinsipielle sider egner seg godt for Høyesteretts vurderinger, og anker derfor saken, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten. Rederiet har de siste åra tatt til orde for en opprydding i havnenes prisprinsipper og faktureringspraksis.

– Dette handler om hvor langt offentlige foretak, med tilnærmet monopol på kritiske tjenester, kan tvinge prisene opp overfor kundene. Det handler om usaklig forskjellsbehandling, myndighetsmisbruk og hvor langt offentlige havner kan gå i sitt samarbeid med andre havner for å holde prisene høye, og unngå konkurranse, sier Lillebo.

Hurtigruten ber i anken Høyesterett vurdere noen helt prinsipielle spørsmål for å sikre et forutsigbart system der havnelovens intensjon oppfylles.

– Lagmannsrettens dom gir havnene tilnærmet full frihet til konkurransebegrensende prissamarbeid, usaklig forskjellsbehandling og vilkårlig prisfastsettelse. Det kan ikke Hurtigruten, eller norsk maritim næring, akseptere, sier Lillebo.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken