Tester alarmen klokka 12

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

Onsdag 11. januar klokka 12 tester Sivilforsvaret varslingsanlegg over hele landet.

Det er beregnet at tyfonene skal høres av rundt halvparten av befolkningen – de fleste i byer og tettsteder.

Ved varslingsprøven sendes signalet «Viktig melding – lytt på radio».

Signalet gis med 3 x 3 lydstøt med ett minutts mellomrom mellom hver serie.

Når tyfonene tuter i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene betyr det «viktig melding – lytt til radio».

Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Mer om varsling av befolkninga finner du på Sivilforsvarets nettsider og på sikkerhverdag.no

Artikkeltags