Olje- og energidepartementet har utvidet det forhåndsdefinerte området (TFO) i Norskehavet med seks blokker nær Aasta Hansteen-feltet. Det skriver departementet i en pressemelding.

Søknadsfristen er satt til 2. september. Departementet tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av neste år.

– TFO-ordningen er en av hjørnesteinene i norsk petroleumspolitikk. Ved å bidra til effektiv utforskning av store deler av norsk sokkel, har den vært avgjørende for de store verdiene som er skapt gjennom leteaktiviteten de siste årene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

TFO-utvidelse

I TFO 2014 er det altså foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med seks blokker i Norskehavet nær Aasta Hansteen-feltet og tre blokker i Barentshavet nær Snøhvit-feltet.

– Hoveddelen av leteaktiviteten på norsk sokkel foregår innenfor TFO-området. Å legge til rette for å opprettholde et høyt tildelingsnivå i TFO-rundene, er avgjørende for å oppfylle regjeringens ambisjoner for næringen, sier Lien.

Ordning fra 2003

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel. Ordningen ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologiske mest kjente delene av sokkelen.

TFO-området omfatter de geologisk mest kjente områdene på norsk sokkel. I disse modne områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn, eller planlagt infrastruktur.

Årlig vurdering

Det foretas årlig en vurdering om området omfattet av ordningen skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området.

Å legge til rette for et høyt tildelingsnivå i TFO-rundene, er avgjørende for å oppfylle regjeringens ambisjoner for næringen.