Aldri har det vært færre rovviltskader på sau

Antallet påviste rovviltskader på sau hittil i sommer er lavere enn i samme periode helt siden 2000, ifølge Miljødirektoratet.

Antallet påviste rovviltskader på sau hittil i sommer er lavere enn i samme periode helt siden 2000, ifølge Miljødirektoratet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Antallet påviste rovviltskader på sau hittil i sommer er lavere enn i samme periode helt siden 2000, ifølge Miljødirektoratet.

DEL

Det viser en gjennomgang av kadaverdokumentasjon og tap til rovvilt registrert i Miljødirektoratets Rovbase for perioden 1. januar til og med 1. august.

– Vi er langt unna noen skadefri sommer, men antallet påviste tap hittil i sommer er lavere enn i samme periode i alle foregående år, sier direktør Ellen Hambro.

Direktoratet begynte å registrere rovviltskader i 2000.

Registrerte kadavre og skader er meldt inn til og undersøkt av Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO).

Miljødirektoratet understreker at disse tallene vil endre seg helt fram til at sauene er sanket fra utmarksbeite. I tillegg er det på langt nær alle skader som blir oppdaget og kan undersøkes av SNO.

Nedgang i skader fra ulv

I 2018 og 2017 ble flere dyr skadd eller drept av ulv. I år er antallet ulveskader vesentlig redusert – det laveste påviste tapet til ulv siden 2008.

Skader påført av bjørn er noe lavere enn på samme tid i 2018. Enkelte områder nord i Trøndelag har hatt betydelige skader av bjørn i sommer, ifølge direktoratet.

For gaupe og jerv er antall skader omtrent som de siste årene. Det er en liten økning i skader fra kongeørn sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

– Ingen suksesshistorie

Norges Bondelag er ikke overrasket over utviklingen.

– Det er bra at tiltak virker. Det er vi i Bondelaget også opptatt av. Men det er ikke overraskende at det er færre sau som tas av rovdyr, når det knapt er sau igjen i disse områdene, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.

Han mener utviklingen er et resultat av en uthalingstaktikk.

– Dette er ikke en suksesshistorie. Den viktigste årsaken til at tapene går ned, er at et stort antall sauebønder har blitt tvunget til å legge ned driften i områdene hvor det er mest rovdyr, sier bondelagslederen.

Gode nyheter

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier at de foreløpige tallene er godt nytt. I 2019 ble SNO styrket for å kunne bistå flere fellingslag samtidig.

– Budsjettet til forebyggende og konfliktdempende tiltak er økt i år, og innsatsen som blir gjort for å redusere tapene, er viktig. Det er også viktig at felling av rovvilt som gjør skade, skjer raskt når fellingsvedtak er fattet, sier Elvestuen.

Det har også vært færre søknader om skadefellingstillatelse i juni og juli i år. Miljødirektoratet har behandlet 69 søknader. Det er innvilget 55 søknader og gitt 14 avslag. Tilsvarende tall for 2018 var 107 søknader behandlet, hvorav 96 ble innvilget og 11 ble avslått.

Etter 1. juni i år er det felt sju bjørner, to gauper, to jerver og to ulver på skadefelling, samt en ulv i nødverge.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken