– Malte hvitstripen FØR asfaltlegging

Asfaltleggingen på fylkesveien mellom Skei og Kvanne gikk ikke helt som planlagt.