Sikrer Gråura for ni millioner – bilister må påregne venting

Denne fjellskjæringen skal renskes og sikres med mer isnett for å gjøre det tryggere å kjøre på riksvei 70 mellom Sunndal og Oppdal.

Denne fjellskjæringen skal renskes og sikres med mer isnett for å gjøre det tryggere å kjøre på riksvei 70 mellom Sunndal og Oppdal. Foto:

I sommer og høst skal Statens vegvesen gjøre den beryktede Gråura på riksvei 70 mellom Sunndal og Oppdal tryggere. Ni millioner kroner er avsatt til formålet.

DEL

Dette går fram av en pressemelding fra Statens vegvesen. Her opplyses at det er inngått kontrakt med Mesta AS om sikring av flere fjellskjæringer i Gråura.

Arbeidet starter allerede i dag, onsdag 10. juli. Trafikantene må regne med opp imot 20 minutters ventetid mellom klokka 07.00 og 19.00 alle dager. Unntaket er fra 17. til 23. juli, når entreprenøren skal ha ferie. Da blir det fri ferdsel.

Rensker fjellskjæringene

– Mesta starter med å rydde skog og renske løst fjell. Dette vil falle ned på vegen og det er derfor helt nødvendig at vegen er stengt når det skjer, opplyser byggeleder Andreas Eidem i Statens vegvesen.

Med åpning for trafikk hvert 20. minutt vil entreprenøren kunne jobbe sikkert og effektivt samtidig som at ulempene for trafikantene ikke blir for store.

Sikring av to områder

Det er i hovedsak to områder som skal sikres. I bunnen av Gråura skal fjellskjæringa ryddes, renskes og sikres ytterligere.

Like innenfor fylkesgrensa til Trøndelag er det isen det skal sikres mot. Her skal det opp mer sikring mot nedfall av is.

Dette vinterbildet fra riksvei 70 gjennom Gråura viser med all ønskelig tydelighet at det trengs issikring. Til høsten sørger Statens vegvesen for oppsetting av fanggjerder og isnett.

Dette vinterbildet fra riksvei 70 gjennom Gråura viser med all ønskelig tydelighet at det trengs issikring. Til høsten sørger Statens vegvesen for oppsetting av fanggjerder og isnett. Foto:

Nattestengt til høsten

Til høsten skal det monteres fanggjerder og isnett. Dette krever tungt utstyr og det er ikke plass på vegen for trafikk samtidig.

Det gjør det nødvendig å stenge riksvei 70 mellom Gjøra og Lønset noen netter fra midnatt og fram til klokka 06.00 men med gjennomslipp av trafikk klokka 03.00. Dette blir skiltet og annonsert i god tid, lover Statens vegvesen i pressemeldinga.

Avslutningsvis opplyses at sikringsarbeidet i Gråura skal være ferdig i løpet av oktober og har en kostnad på ni millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Artikkeltags