Tror flyavgiften vil slå hardt ut for Nordmøre

- Dyrere flyreiser og redusert rutetilbud vil slå ekstra hardt ut for Kristiansund og Nordmøre, mener KNN, som har sendt innspill om flyseteavgiften.

- Dyrere flyreiser og redusert rutetilbud vil slå ekstra hardt ut for Kristiansund og Nordmøre, mener KNN, som har sendt innspill om flyseteavgiften.

Artikkelen er over 4 år gammel

KNN går ut mot flypassasjeravgiften.

DEL

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) har sendt innspill til høringsnotat om den foreslåtte flypassasjeravgiften i Norge. Der peker KNN på at en slik avgift vil kunne føre til negative konsekvenser for arbeidsplasser og flytilbud.

- Flyskatten vil åpenbart få konsekvenser for næringsliv og reiseliv i distriktene. For byregion Kristiansund og Nordmøre, som allerede kjenner godt på konsekvensene av kraftig nedgang i oljeservice- og leverandør, vil dyrere flyreiser og redusert rutetilbud slå ekstra hardt ut, skriver daglig leder Monika G. Eeg i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum i innspillet, som er sendt til rettsavdelingen hos Skattedirektoratet.

- Skader næringslivet

Flypassasjeravgiften er vedtatt av Stortinget og er planlagt innført fra 1. april. Avgiften skal ilegges alle avganger fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer, pluss moms, totalt 88 kroner. Flypassasjerer som må reise med flere fly, skal bare betale én avgift.

KNN mener et godt luftfartstilbud er en forutsetning for å styrke nærings- og samfunnsutviklingen og konkurranseevnen i vår region, og frykter at passasjeravgiften vil føre til kutt i de minst lønnsomme rutene i Norge.

- Vår oppfatning er at flypassasjeravgiften slik den framstår i forslaget ikke bør innføres. Avgiften kan medføre betydelige skadevirkninger for næringslivet. Vi kan heller ikke se at flypassasjeravgiften vil ha noen reell miljøeffekt. Før en eventuell innføring må konsekvensene belyses og det må ses på alternative måter å oppnå klimagevinster på, skriver Eeg.

Problem for flyselskapene

Widerøe har allerede kuttet i ruter fra Kvernberget og andre flyplasser i Norge, med bakgrunn i fallende marked i norsk luftfart, økt arbeidsgiveravgift og økt moms fra nyttår.

Les også: Kutter i flyruter fra Kvernberget 

Næringsforumet er redd en ny avgift vil gjøre det ekstra vanskelig for selskapene.

- Flere flyselskaper har varslet at avgiften vil kunne gi en vesentlig produksjonsnedgang. Widerøe, som står for en betydelig andel av trafikken ved Kristiansund lufthavn Kvernberget, har allerede kuttet i tilbudet og kan ikke utelukke flere ruteendringer – med de konsekvenser dette har spesielt for næringslivet i regionen. Avgiften vil gjøre vondt verre i en tid der man trenger et godt transportsystem som et verktøy for vekst og omstilling i økonomien, skriver Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Arbeidsplasser

NTB melder at flyselskaper, lufthavner, organisasjoner i arbeidslivet og reiselivsbedrifter i høringsrunden har kritisert avgiften for å true norske arbeidsplasser.

Luftambulansetjenesten ANS er også motstander av avgiften, fordi selskapet frykter at flyplasser vil kunne bli nedlagt. Høringsrunden utløp søndag.

Artikkeltags