Prosjektstaben forbereder flytting til Liabø i februar

I løpet av februar vil Statens vegvesens prosjektstab for E39 Betna – Stormyra etablere seg på Liabø i Halsa.