Forlanger å få fergekuttene konkretisert

Skal ikke den nye B-ferga på Sandvika – Edøya settes inn før A-ferga er sprengt?