Inngikk avtale til 139 millioner

Kontraktsigneringen skjedde fredag 16. august: Fra venstre: Roger Gjendem (byggeleder, Statens vegvesen) og Olav Megrund (prosjektleder, Statens vegvesen), Andreas Andenæs (daglig leder), Kristian Marstein Brøste (prosjektleder) og Leif Karstein Myrstad - alle tre i Christie & Opsahl AS. 
 Foto: Anniken Westad, Statens vegvesen

Kontraktsigneringen skjedde fredag 16. august: Fra venstre: Roger Gjendem (byggeleder, Statens vegvesen) og Olav Megrund (prosjektleder, Statens vegvesen), Andreas Andenæs (daglig leder), Kristian Marstein Brøste (prosjektleder) og Leif Karstein Myrstad - alle tre i Christie & Opsahl AS. Foto: Anniken Westad, Statens vegvesen

Christie & Opsahl AS fikk jobben med å oppgradere fergekaiene på Halsa og Kanestraum for mottak av elektriske ferger. Kontrakten er verd 139 millioner eksklusive merverdiavgift.

DEL

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag. Fergekaiene på dette E39-sambandet skal oppgraderes for å kunne ta i bruk nullutslippsferger fra 1. januar 2021.

– Vi starter på Kanestraum i begynnelsen av september, og på Halsa i begynnelsen av oktober. Det blir med andre ord byggeaktivitet på begge sider samtidig, men fergene vil fortsette å gå som normalt i anleggsperioden, sier Statens vegvesens prosjektleder Olav Megrund i pressemeldingen.

Få endringer for trafikantene

Anleggsarbeidet vil ikke føre til endringer for trafikantene, bortsett fra mindre justeringer i av- og påkjøringen til ferja:

På Halsa skal hovedkaia (nordkaia) utvides og forlenges. Fram til den står ferdig til våren, vil trafikken gå via sørkaia.

På Kanestraum vil ferga legge seg til ved midlertidige konstruksjoner i byggetiden, først på nordsiden og i siste fase på sørsiden.

Oppstillingsfeltene vil derimot være de samme som i dag.

Arbeid på Halsa

I pressemeldingen kommer Statens vegvesen også med en nærmere og mer detaljert forklaring på hva som skal gjøres.

På det som kalles Halsa nord skal eksisterende brubås beholdes, men hovedkaia skal utvides i bredden til om lag åtte meter og forlenges fra ca. 60,5 meter i dag til 90 meter.

På Halsa sør skal den gamle kaia rives, og det skal bygges ny, komplett kai og brubås. Ved piren på sørsiden skal det etableres en liggekai med tilhørende erosjonssikring.

Kanestraum-arbeid

På Kanestraum skal det etableres en fergekai med to brubåser med fendring på begge sider. Brubåsen på nordsiden skal beholdes, men brua blir utvidet i bredden.

Kaia og brubåsen på sørsiden skal rives i sin helhet og erstattes med ny og lengre kai og bås. Det skal i tillegg mudres til tilstrekkelig dybde for den nye kaia, og veien/fyllingen fram til kaia vil bli utvidet.

Når arbeidet står ferdig vil alle kaiene i sambandet ha en effektiv lengde på ca. 90 meter.

Ved kaiene skal det også gjennomføres forberedende arbeid for lade- og fortøyningsutstyr. Monteringen av dette utstyret er rederiet sitt ansvar.

Fullføres i to trinn

Ifølge Vegvesenet vil en kai vil stå ferdig på hver side av sambandet før 1. januar 2021. Arbeidet vil deretter fortsette en periode fram mot ferdigstilling sommeren 2021.

Dette må – etter det Tidens Krav forstår – sees i lys av at det ennå ikke er avklart om nye elektrisk drevne ferger vil være klare til å gå inn i trafikk fra 1. januar 2021.

Fjord1 har nemlig opsjon på å kunne seile med ferger som går på fossilt drivstoff i en overgangsperiode på ett år, altså gjennom hele 2021.

Utbedrer landareal

Ellers skal også landområdet på Kanestraum bygges om i forbindelse med de forestående kai-arbeidene.

– Dette arbeidet er ikke en del av denne kontrakten, men vil bli lyst ut som en egen entreprise med planlagt oppstart mot slutten av anleggsperioden i 2021, opplyser Olav Megrund.

Dette arbeidet ble som kjent presset igjennom av politikerne i Tingvoll tidligere i år. De har helt siden 2012 ventet på at Vegvesenet skulle fullføre landarealet på Kanestraum. Derfor nektet de å godta endringer i reguleringsplana for området før de fikk en slik lovnad.

Flere ulike anbud

Da Vegvesenet på forsommeren lyste ut anbudet på oppgradering og ombygging av fergekaiene på Halsa og Kanestraum, fikk de inn kun to anbud. I tillegg til Christie & Opsahls tilbud på 139 millioner, ville Implenia AS gjøre jobben for 156,5 millioner.

Christie & Opsahl AS sikret seg i januar også kontrakten på ombyggingen av fergekaia i Sandvika. Den kontrakten var verd nærmere 45,8 millioner.

Kontrakten på renovering og ombygging av fergekaiene på Edøya, i Seivika og på Tømmervåg gikk derimot til Implenia AS for 71,1 millioner.

Samtlige av de nevnte fergekaiene skal renoveres for å kunne ta imot elektrisk drevne ferger.

Artikkeltags