– Ferjedrifta underfinansiert med 150 mill. kroner kvart år

Det er eit gap på 150 millionar kroner i året mellom det Møre og Romsdal fylkeskommune får frå staten til ferjedrift og det som fylkeskommunen brukar på ferjer.