Avvikler skyssbåt-tilbudet - siste avgang blir på mandag

Den midlertidige skyssbåtruta mellom Tømmervåg og Kristiansund avvikles. Båten går sine siste turer på mandag.