Milliardprosjektet med ny E39 mellom Betna og Stormyra nærmer seg anbudsutlysning

I løpet av noen måneder lyses de første parsellene av ny E39 mellom Betna og Stormyra ut på anbud. Dermed sparkes milliardprosjektet i gang.