E39-drømmen gravlagt

Klar beskjed: Styreleder Edvard T. Eide i "Gassveien" fikk klar beskjed fra eierne om å glemme drømmen om E39 gjennom Fræna og Eide.

Klar beskjed: Styreleder Edvard T. Eide i "Gassveien" fikk klar beskjed fra eierne om å glemme drømmen om E39 gjennom Fræna og Eide.

Artikkelen er over 4 år gammel

Glem drømmen om å legge E39 gjennom Fræna og Eide og dermed utenom Molde. Flere forsøk på omkamp om E39-traseen blir ikke tolerert.

DEL

Dette var den krystallklare meldingen fra eierne i «Gassveien» – Fylkesveg 215/279 AS – på generalforsamlingen i selskapet 11. juni.

Protokollen fra generalforsamlingen vitner om at styret, bestående av Edvard T. Eide (leder), Inger Helene Hals, Karl Johan Eide, Line Hatmosø Hoem og Øyvind Gjøen, her fikk seg både en og flere oppstrammere.

Eksempelvis fremmet Gjemnes kommune en merknad til årsberetningen hvor det heter at «Generalforsamlingen er uenig i styret sin tolking av at konseptvalget for E39 er gjort på sviktende premisser».

Anmerkningen fikk tilslutning fra Aukra, Fræna, BFH Sparebank og Sparebanken Møre som sammen med Gjemnes satt med 550 av 850 møtende aksjer på generalforsamlingen.

Det hjalp lite at det ble redegjort for at merknaden gjaldt valg av trasé gjennom Molde by. Anmerkningen ble ubønnhørlig vedtatt likevel.

Veien videre

Under drøftingene av det videre arbeid framgår det at flere av aksjonærene bidro med synspunkter på styrets arbeid så langt og hvordan løpet videre bør legges opp.

Her er det protokollert at «Det skal legges til grunn at trase for nye E39 følger vedtatt konsept gjennom Molde og at det videre arbeid konsentreres om utvikling av plan for utbedring/fornyelse av «våre» fylkesveier». Med våre menes fylkesvei 215 og 279 gjennom Fræna og Eide.

Generalforsamlingen mener disse må sikres en kvalitet som kan betjene alle typer trafikk, herunder som tilførselsveier til E39.

Protokolltilførsel

Ifølge protokollen sa styreleder seg enig i dette og understreket at styrets tilløp til markedsføring av alternativ trase for E39 gjennom Fræna og Eide kun var ment å gjelde dersom traseen gjennom Molde skulle vise seg uhensiktsmessig å gjennomføre.

Gjemnes, Fræna og Aukra kommuner samt BFH Sparebank og Sparebanken Møre fikk dessuten generalforsamlingens enstemmige tilslutning til en protokolltilførsel i fire punkter.

Her vises det innledningsvis til enstemmig vedtak i regjeringen om at E39-traseen fra Møreaksen skal gå via Molde og videre over Fursetfjellet. Vedtaket er bl.a. basert på enstemmig råd fra fylkestinget, Statens vegvesen region Midt og Vegdirektoratet.

Ny trase på Storlandet

Deretter vises det til signaler gitt på selskapets ordinære generalforsamling 22. mai i fjor og til selskapets formål og vedtekter. Hovedfokuset skal være å oppfylle formålet som er gitt i selskapsvedtektene.

Det fastslås deretter nok en gang at det er uaktuelt å be veimyndighetene utrede en alternativ trase via Fræna og Eide.

Eierne signaliserte ellers at flikking på eksisterende vei langs Storlandet ikke ble ansett tilfredsstillende som varig løsning. De vil derfor positivt støtte styrets arbeid med ny trase langs Storlandet eller tunnel gjennom Harstadfjellet.

Styrekabalen

Ved valgene viste det seg at Øyvind Gjøen likevel berget styreplassen sin. Som TK tidligere har skrevet, ville Gjemnes kommune bytte ham ut til fordel for Heidi Hogset.

Nå endte det med at begge sitter i styret. Dette fordi styremedlem Line Hatmosø Hoem som har hatt permisjon fra politisk arbeid det siste året og derfor ikke har deltatt i styrets møter, ikke fortsetter som styremedlem. Denne styreplassen gikk dermed til Gjøen etter at han først hadde veket plass for Hogset.

Edvard T. Eide fikk fornyet tillit som styreleder, og det ble også gjenvalg på styremedlemmene Inger Helene Hals og Karl Johan Eide.

Artikkeltags