Gå til sidens hovedinnhold

– Å legge nye E39 på en fjellovergang vil være å rygge inn i framtiden

Artikkelen er over 3 år gammel

Det sier regiondirektør Torill Ytreberg i NHO Møre og Romsdal, i ei pressemelding i forbindelse med at trasévalg for nye E39 nå ute på høring.

Vegvesenets anbefaling er å velge alternativ K3.1. K3.1-alternativet innebærer vei i dagen fra Digernes til Dragsundet om Valle, vei i dagen forbi Fylling, en 7,3 km lang tunnel forbi Svartløkvatnet og vei i dagen/ev. tunnel fra Tomrefjorden til Vik.

– Vi er helt på linje med Statens vegvesen om at dette er det mest framtidsrettede valget. Denne traseen gir best gevinst for pendlere og næringsliv med tanke på reisetid og framkommelighet, sier regiondirektøren.

Alternativet er å bygge på den nåværende fjellovergangen over Ørskogfjellet (K2.0/2.1)

– Det vil være å rygge inn i framtiden. Vinter og dårlig vær vil fortsatt gjøre det utfordrende for dem som bruker vegen, stigningen opp på fjellet gir økt klimautslipp og reisetiden blir lenger, sier Ytreberg.

Utredningen viser at kostnadene for de to alternativene er så godt som like (ca. 4–5 mrd.) Men dersom man i senere byggetrinn vil utvide til firefelts motorveg med 110 km/t, kommer Ørskogfjellet til å bli en kostbar affære. Vegvesenet opererer med et anslag på 9.6 mrd. Tilsvarende utbygging med K3-alternativet er 8,4 mrd.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen til NHO Møre og Romsdal.

Hele konseptvalgutredningen til Statens vegvesen finner du her.

Kommentarer til denne saken