Hanket inn fem millioner mer i bompenger, mesteparten tilskrives betaling for elbiler

Hittil i år har Atlanterhavstunnelen AS hanket inn nesten fem millioner kroner mer i bompenger enn til samme tid i fjor. Eierne av elbiler står for mesteparten av beløpet.